Telif Hakları

LOGO%201_edited.png
  • Telif haklarının korunması konusunda danışmanlık hizmetleri

  • Telif haklarının T.C. Kültür Bakanlığı, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO – WIPO Proof) ya da noterlik nezdinde tescili

  • Lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanması

  • Telif haklarına karşı tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi davaları

  • Ceza şikayetinde bulunulması, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  • Tazminat davaları

  • İhtiyati tedbir başvuruları