Tasarımlar

LOGO%201_edited.png
  • Tasarım benzerlik araştırmaları yapma, kullanım ve tescil şansına ilişkin görüş verme

  • Tasarım başvurularının yapılması ve tüm sürecin takibi

  • Üçüncü kişiler tarafından tescilli veya tescilsiz tasarım haklarına tecavüz halinde görüş ve danışmanlık verilmesi

  • Yayına itirazlar, karara itirazlar, itiraza ve Kurum bildirimlerine cevap sunumları

  • Lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanması

  • Tasarım bültenlerini izleme

  • Devir, birleşme ve unvan, tür ve adres değişikliği kayıtlarının yapılması

  • Tasarım takip ve yenileme işlemleri

  • Hükümsüzlük ve karar iptal davaları

  • Tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi davaları, tazminat davaları ve ihtiyati tedbir talepleri