Patentler ve Faydalı Modeller

LOGO%201_edited.png
  • Patent ve faydalı model başvurularının yapılması

  • Yayına itirazlar, karara itirazlar, itiraza ve Kurum bildirimlerine cevap sunumları

  • Lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanması

  • Devir, birleşme ve unvan, tür ve adres değişikliği kayıtlarının yapılması

  • Takip ve yıllık ödeme işlemleri

  • Hükümsüzlük ve iptal davaları

  • Tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi davaları, tazminat davaları ve ihtiyati tedbir talepleri